Referat – netværksmøde Trekanten (Vejle) 29. november 2021

Mandag den 29.november 2021 kl. 16 – 18.30  i Kræftens Hus i Vejle

Antal deltagere: 12 (7 patienter og 5 pårørende)

Program:

  • Julehygge med julesange v/Claus Moe samt erfaringsrunde
  • Der serveres gløgg og æbleskiver, småkager/slik, kaffe mv.
  • De indkøbte juledekorationer udloddes blandt deltagerne
  • Inden afslutning af mødet snakker vi om hvilke emner deltagerne kunne ønske sig fremover.

Lene Moe bød velkommen, og bad derefter Frede Johansen fortælle lidt om netværksmødernes formål samt det at blive/være tovholder.

Der var flere nye/tilflyttere, enkelte med ”sovende” myelomatose, og erfaringsrunden kom hurtigt i gang og varede mere eller mindre hele mødet.

En enkelt deltager overvejede at skifte sygehus, og der blev derfor talt en del om de enkelte  deltageres tillid til ”deres” sygehus samt det frie sygehus valg – det kræver jo nok, at man har mod til at informere ”sit” sygehus om ønsket.

Claus Moes julesange var velvalgte og skabte en god stemning.

Det blev efterfølgende vedtaget, at vi fremover tager 1 -2 sange fra Højskolesangbogen, når vi mødes.

Mødet sluttede med udlodning af juledekorationerne samt chokolade.

 

Næste netværksmøde: 7. februar 2022

 

Forslag til emner i kommende møde:

  • Smertedækning og psykens eventuelle indvirkning.

 

Referent, Frede M. Johansen