Referat – netværksmøde Trekanten/Vejle 10. februar 2020

Vi havde inviteret to rådgivere fra Kræftrådgivningen om at holde et oplæg om

”Kræft og hvad så”

”Hvordan tackle som pårørende”

Når man rammes af alvorlig sygdom, bliver man samtidig ramt på grundvilkårene.

Man kommer i krise, mister balancen og kontrollen, bliver angst for livet, det bliver et eksentielt vendepunkt, og som at leve blandt løver med uro i kroppen. Man har brug for at få en retning, en mestringsstrategi, hvilket en rådgiver kan hjælpe med.

Sorg er ikke et problem, der skal løses, men en byrde, man skal leve med.

Pårørende:

Man bliver ramt, rørt, rystet, både fysisk, psysisk, socialt  og åndeligt. Man bruger kærlighedens skjold, og det er lige så hårdt at være pårørende som kræftsyg. ”Hold af, hold ud, hold om”, men pas på sig selv.

Herefter deltes patienter og pårørende i hver sin gruppe, og til slut blev de spørgsmål, man havde til den modsatte gruppe, debatteret.

Brochuren ”Hvordan kommer jeg igennem krisen”.   En selvhjælpsguide til mennesker med alvorlig sygdom og deres pårørende, blev uddelt.

Brochuren kan bestilles hos formand Søren Dybdahl, mail: formand@myelomatose.dk.

Referent: Lissie Jørgensen, tovholder.