Referat netværksmøde Trekanten 5. december 2022 – Hvordan mestrer man livet når det bliver svært.

Referat fra netværksmøde

 

Netværk: Trekanten, Vejle
Dato og sted for mødet: Mandag den 5/12. kl. 16 – 18.30, i Kræftens hus i Vejle.
Antal deltagere: 18 Heraf patienter: 12 Pårørende 6
Referat:

Lene Moe bød velkommen og introducerede Foredragsholder:  Sognepræst Bente Hjul Johannesen (sognepræst i Taulov Sogn)

 

Emnet var: Hvordan mestrer man livet, når det bliver svært.

 

Bente Hjul Johannesen startede positivt med at tage udgangspunkt i det privilegerede menneske  – Er det tomme floskler – og ”sund fortrængning”  når man siger at verden er grundlæggende et trygt sted at være for mig og mine, livet er meningsfyldt, man dør mæt af dage.

Gud er den der beskytter mig /os mod det onde

Eller er virkeligheden: At vi hverken kontrollerer livet eller fremtiden eller at døden er en udfrielse og det onde sker … også for os

Gud er ikke en garant mod virkeligheden

 

Når boblen brister …. Sorgen kan ikke fikses, men man kan lære at leve med den – problemer kan løses og byrder kan bære.

 

Hun fortsatte med emnerne:

Magt – ansvar – skyld :  Magt medfører ansvar og man kan få/føle skyld.

 

Sårbarhed – robusthed er ikke nødvendigvis modsætninger, hvad er vigtigt, hvad er meningsfyldt.

 

Nogen at tale med – hvordan har du det med det svære – er ægtefællen den man kan tale med om/ og belemre med alt

Hun omtalte bogen: Armeret med fjer af Helle Søttrup (2019) og citerede:

Der findes døre

Der kun kan åbnes

Af en anden

Hun kom herefter ind på Guds-billedet (den enkeltes)

 

Sluttede med: Livet er ikke retfærdigt, Taknemmelighed er modgift mod bitterhed – tiden der går – et nyt landskab.

 

Frede takkede for foredraget og overrakte en julerose med et gavekort til køb af bøger.

 

Efter foredraget var der gløgg , kaffe æbleskiver og hyggeligt samvær, som vi sædvanen tro startede med en sang med akkompagneret af  Claus Moe

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde er mandag den 6/2. 2023 kl. 16 – 18.30

 

Referent: Frede M. Johansen