Referat netværksmøde Trekanten 4. september 2023 – Kræftens Hus, tilbud og rundvisning

Netværk: Trekanten, Vejle
Dato og sted for mødet: Mandag den 04.09 2023 kl. 16 – 18.30, i Kræftens hus i Vejle.
Antal deltagere: 18 Heraf patienter: 14 Pårørende 4
Referat:

Emnet var denne gang: Arbejdet og mulighederne for hjælp i Kræftens Hus i Vejle

Lene Moe bød velkommen, og præsenterede dagens foredragsholder: Rådgiver Elsebeth Kragh Dedieu, Kræftens hus, Vejle Sygehus.

 

Elsebeth Kragh Dedieu startede med at fortælle at udgangspunktet for oprettelsen af Kræftens Huse er den engelske organisation: Maggies Centre og udgangspunktet er:

Projekt -Livsrum.

 

Hjertelighed

Tryghed

Åbenhed

Nærvær

Det handler om : Krop og Psyke med Tilbud om:

Yoga, walk and Talk, meditation, mandenetværk, drop inn mindfuldness I nature

 

Der tilbydes kurser: Tema aftener og foredrag – Når kurserne er planlagt lægges de på hjemmesiden

 

Til slut gennemgik hun: Vejen ind i huset, hvem kommer og hvad kan man få hjælp til – alle kan komme og få hjælp:

Samtaler om Fysiske problemer

Psykiske problemer

Sociale problemer

Åndelige problemer

Hvad giver og hvad tager energi

Grundvilkår: Døden, aleneheden, meningsløsheden

Friheden til at sige ja og nej til behandling

Efter foredraget overrakte Lene Moe en buket blomster til Elsebeth Kragh Dedieu og vi sang:

Barndommens land med akkompagnement af Klaus Moe

 

Dagen sluttede med erfaringsudveksling medens vi fik kaffe med boller og pålæg

Frede M. Johansen

Referent