Referat Netværksmøde Trekanten 07.09.2015

  • Vi er 26 fremmødte
  • Velkomst og kort orientering om netværk trekanten, vores lokale fysisk, parkering, tovholdere, hvor tit har vi møder, – til ny fremmødte, som der også i dag er.
  • Og i dag oplæg fra Sundcenter Vejle / Rehabilitering

Fysioterapeut Vibe Maegaard kommer med indlæg om fysioterapeutiske overvejelser om træning til Myelomatose patienter, og hvordan sundhedscenteret kan imødekomme disse behov på Sundhedscenter Vejle.

Sygeplejerske Mette Bergsøe giver oplæg om, -Hvilke tanker gør man sig, når man har udsigt til at leve med en kronisk livstruende sygdom.  Hvordan påvirkes livet med kronisk livstruende sygdom den syge og dennes familie. Hvilke tanker er hyppigt forekommende? Hvor og hvem kan være behjælpelig med at forbedre den enkeltes mestrings–og håndteringsevne.

Hvilke tilbud og muligheder har vi for at afhjælpe noget af ovenstående i Sundhedscentret.

Sundhedscenter Vejle vil oprette rehabiliterende fysioterapi hold til specielt tilrettet Myelomatosepatienter. Det kræver en lægehenvisning fra behandlende sygehuslæge eller praktiserende læge, idet fysioterapeuten må kende aktuelle status hos ansøgeren. Det er også muligt at få psykologisk hjælp i sundhedscenter Vejle.

Der var interesse blandt de fremmødte for at søge på  fysioterapeutisk opfølgning/program i sundhedscenter Vejle. Og for at hold kan oprettes, kræver det at der er 8 myelomatose ramte ansøgere til holdet.

  •  Siden har vi vores obligatoriske erfaringsrunde
  •  Vi orienterer kort om seminariet 29 Oktober, og hvor man tilmelder sig

Referent Kirsten Seyer-Hansen