Referat – netværksmøde Sydvestjylland 9. september 2021

Vi skulle afholde septembers netværksmøde i de nye lokaler i Kræftrådgivningen i Esbjerg. Foruden at være nyt og moderne, er den største og mest positive ændring, at vi nu er i hus i ét plan og UDEN trapper. Og parkering er lige udenfor døren.

Vi var desværre ramt af en del afbud. Heldigvis skyldtes en del afbud, at folk var på ferie, så det er jo en positiv ting at vi nu igen har mod på at tage på ferie.

Desværre var nogle også ramt af sygdom. Men vi endte med at være 7, heraf deltog en patient for første gang.

Aftenens emne var information og snak om den kommunale rehabiliterende indsats. Vi havde besøg af en koordinator for Center for sundhedsfremme fra Varde Kommune.

Vi fik oplyst at det er lovpligtigt for kommunerne af have en rehabiliterende og sundhedsfremmende indsats, men også at tilbuddene er forskellige fra kommune til kommune.

Henvisning til tilbuddene kan komme fra sygehusene i forbindelse med udskrivelser, fra de praktiserende læger, eller man kan som borger også henvende sig uden henvisning.

Tilbuddene kan dække alt fra kræftrehabilitering og fysisk træning til rygestop,  og fokus på pårørende.

Når man henvender sig laves der en afklarende samtale og et evt forløb sættes i gang. Varigheden af et forløb afhænger af den enkelte deltager, men målet er at hjælpe på vej til både en bedre fysik og psyke.

At indsatsen kan virke blev bekræftet af flere af deltagerne, som havde været i gode forløb.

Næste møde er torsdag den 9. december. Og da vi skal hygge med julefrokost, starter vi allerede kl. 18.

 

På vegne af tovholderne

Gitte Andersen, referent.