Referat – netværksmøde Sydvestjylland 12. december 2019

Aftenens emne var julefrokost og som vanligt mødte vi talstærkt op. Vi var 17 personer til vores årlige julefrokost.  Og til dette møde bød vi velkommen til 2 nye medlemmer (1 patient og dennes pårørende)

Vi indledte med en runde, hvor vi kort præsenterede os, så vores nye medlemmer kunne fornemme, hvem vi hver især er.

Inden vi kastede os over julegodterne var der en kort orientering omkring aktiviteterne i Myelomatoseforeningen og i Kræftens Bekæmpelse. Til næste møde i marts måned 2020 bliver emnet den rehabiliterende indsats til cancerpatienter i kommunerne. Vi får en oplægsholder ind.

Forslag til fremtidige emner:

–  patientsikkerhed og indberetning af utilsigtede hændelser.
–  Fremtidsfuldmagt

Næste møde er torsdag 12/3-2020 kl 19-21 i Kræftens Bekæmpelse i Esbjerg

Referent: Gitte Andersen