Referat Netværksmøde – Sydsjælland og Øer (Næstved) den 23/8-23

Referat fra netværksmøde

Netværk: Sydsjælland og Øer – Næstved
Dato og sted for mødet: 23. august 2023
Antal deltagere: 12 Heraf patienter: 10 Heraf pårørende: 2
Evt. emne og foredragsholder: Opstart efter pause – Foreningens historie og bestyrelsen arbejdsopgaver
17 personer havde givet tilsagn om deltagelse, men der var desværre afbud fra 5.

Netværket har været sat på pause siden januar på grund af mangel på tovholdere. Det var således det første møde i 2023.

Fra bestyrelsen deltog formand Carsten Levin og netværkskontakt Gitte Andersen. Carsten Levin har meldt sig som midlertidig tovholder indtil der er kommet flere til.

Vi havde en kort præsentationsrunde og flere udtrykte glæde over igen at kunne mødes. Der var bred enighed om vigtigheden af at kunne dele sine erfaringer og snakke med ’ligestillede’.

Gitte fortalte om Dansk Myelomatose Forenings tilblivelse, historie og formålsparagraf. Der blev fortalt om hvordan bestyrelsen altid arbejder med base i formålsparagraffen, hvilke arbejdsområder vi dækker og hvad der prioriteres her og nu. Carsten fortalte om de nye behandlinger og hvordan vi som forening forsøger at lægge pres på dem, der bestemmer over midlerne. Gitte fortalte om netværkenes opbygning og hvordan netværkskontakterne i bestyrelsen hjælper og støtter de lokale netværk og tovholdere.

Der var mange spørgsmål som ledte til gode samtaler deltagerne imellem og på den måde fik vi også erfaringsudvekslet.

Til slut i mødet meldte Susanne Nielsen sig som ny tovholder sammen med Carsten og vi håber på at endnu et par stykker melder sig på banen, så Carsten på et tidspunkt kan prioritere de mange opgaver han har som vores formand. Stor tak til Susanne for at stille op.

Fremtidigt mødetidspunkt blev diskuteret, men der var generel enighed om at fastholde onsdage,

kl. 16-18, da flere har lang transporttid til møderne.

Alt i alt et rigtig godt møde – hvor var det godt at komme i gang igen. Tak til Susanne og Carsten for at tage rollen som tovholdere. Tænk gerne over, om du kunne tænke dig at blive tovholder – vi mangler stadig et par stykker.

Dato og evt. emne for næste møde: Næste møde er den 22. november, hvor vi skal holde den årlige julefrokost. Denne dag mødes vikl. 15-18. Der skal også summes over, hvilke emner deltagerne ønsker taget op på møderne i 2024.

 

Referent: Gitte Andersen