Referat Netværksmøde – Sydsjælland og Øer (Næstved) den 21/2-24

Netværk: Sydsjælland og Øer – Næstved
Dato og sted for mødet: 21. februar 2024
Antal deltagere: 14 Heraf patienter: 10 Heraf pårørende: 4
Evt. emne og foredragsholder: Netværksmøde uden fast emne.
Referat:

Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde og status fra alle deltagende patienter og pårørende. Blandt de fremmødte deltog 2 patienter og 1 pårørende i netværksmødet for første gang. Vi håber de fik glæde af netværksmødet og har lyst til at deltage igen.

 

Efter præsentationsrunden delte vi os i 2 grupper med dialog og erfaringsudveksling den næste 1,5 time  med udgangspunkt i Samtalekortene fra Dansk Myelomatose forening. Der var god dialog og deltagelse fra alle deltagere og bred enighed om, at samtalekortene er et godt dialogværktøj.

 

Til slut i mødet opfordrede Susanne alle til at komme med emner til kommende møder. Der kom på netværksmødet i december et forslag om: Kost og fordøjelse specielt for myelomatosepatienter. Emnet blev foreslået af Lillan, som havde mødt hæmatologisk diætist på sygehuset i Roskilde. Vi håber Lillan kan hjælpe med kontaktoplysninger til diætist, så vi kan arbejde videre mod et indlæg til mødet i maj. Lars foreslog emnet: forsikringsmuligheder/-dækninger, herunder kritisk sygdom.

 

Susanne opfordrede igen deltagerne til at melde sig som tovholdere, så vi kan nå op på 2-4 tovholdere (gerne flere), så Carsten på et tidspunkt kan prioritere andre opgaver for foreningen. Lillan meldte sig som tovholder på netværksmødet i december – med start, når hun er godt over højdosisforløb. Vi håber, at Lillan kan blive klar til at træde til, som tovholder, til netværksmødet i maj 2024.

 

Netværksmødet i august 2024 rykkes fra 21. august til 28. august, da Kræftens Bekæmpelse selv skal bruge lokalerne den 21. august.

Dato og evt. emne for næste møde: 22. maj 2024. Mødetid kl. 16-18. Emne: Kost og fordøjelse specielt for myelomatose patienter.
Referent: Susanne Nielsen