referat netværksmøde Sydsjælland og Øer 25 Nov. 2015

Poul bød velkommen og måtte beklage, at der var en del frameldinger, så der var kun ni til julefrokost. Man blev enige om at starte med maden, af hensyn til de lune retter.

Under kaffen blev ordet givet fri, så hver enkelt kunne fortælle hvordan status var i øjeblikket. Endvidere blev der ytret ønsker om, at man gerne ville have nogle foredrag eller

lignende, som havde forbindelse med vores sygdom. Der blev snakket om hvordan vi får flere medlemmer, der kom flere forslag. Poul og Lone kigger på tingene.

 

Mødedatoer for 2016.

25 feb. – 25 maj – 24 aug. – 23 okt. (julefrokost)

Alle dage 16.00 – 18.00.

 

Det var et rigtig godt møde, det varede en time mere end planlagt 😊

Poul takkede for god ro og orden, samt ønskede alle en god jul og godt nytår.

 

N.B: Da jeg har haft problemer med min computer, så ikke alle har modtaget de breve jeg har sendt ud, vil jeg bede om at I sender mig en besked, om at I har modtaget dette ref.

På gensyn i det nye år

Venlig hilsen

Poul.