Referat Netværksmøde Sønderjylland, den 5. september 2023 – Bestyrelsens arbejdsopgaver

Referat fra Netværks-mødet tirsdag den 5. september 2023.

 

Fremmødte: 14 deltagere – afbud fra 2 personer.

 

Siden sidst runde – hvor vi bød velkommen til 2 nye medlemmer.

Orientering om Myelomatose-foreningen:

Gitte Andersen, netværkskoordinator, tovholder i Esbjerg, og medlem af bestyrelsen stod for orienteringen.

Spændende at høre om foreningens tilblivelse, og de tiltag, som bestyrelsen arbejder med.

Både de faste årlige begivenheder og de ideer, der arbejdes med nu.   Der var mange spørgsmål til Gitte, og vi var efter mødet, ikke så lidt klogere på foreningens berettigelse.

Mødet var denne gang svær at begrænse til de 2 timer-

John og Lena