Referat netværksmøde Sønderjylland (Aabenraa) 7. juni 2022

Der var 15 fremmødte – og afbud fra 4.

Præsentation af 2 nye medlemmer

Der har i år været en del tilgang til møderne, derfor en runde, hvor vi afklarede forventningerne til netværksmøderne fremover.

Erfaringsudveksling, her valgte vi en opdeling i 2 grupper, henholdsvis pårørende og patienter.

En fra hver gruppe samlede stikord, som efterfølgende blev fremlagt for alle.

Vi forsøger at finde overskrifter, der kan arbejdes videre med ved næste møde.

Evt.: Vi opfordrede pårørende til at møde op til mødet i Nyborg den 25.aug.

Næste møde er tirsdag den 6. september kl. 16.00

Mvh. John og Lena