Referat – netværksmøde Sønderjylland 8. september 2020

Rekordstort fremmøde. Vi var 16 deltagere plus de 2 sygeplejersker, Jette og Sara fra Hæmatologisk Afdeling, Aabenraa Sygehus.

Sara og Jette havde bedt om en kort præsentationsrunde, hvor hver enkelt fortalte om eget sygdomsforløb.

3 deltog for første gang i et netværksmøde.

Derefter besvarede Sara og Jette de 4 punkter, som vi havde tilsendt dem.

Almindelige bivirkninger ved kemoterapi: Hver enkelt patient reagerer forskelligt

De almindelige fysiske og psykiske symptomer blev gennemgået

Hvordan tolker man egne blodprøvesvar: En grundig gennemgang af, hvordan tallene skal tolkes. Og herunder fik vi en anskueliggørelse af de forskellige former af myelomatose.

Opstart af behandling: Det er svært at sige noget konkret om det rette tidspunkt, Blodprøverne og patientens gener er selvfølgelig de afgørende insitamenter.

Hvordan styrke immunforsvaret: Ikke så meget nyt, en gennemgang af hvordan man fremmer en sund livsstil.

Afslutning med kaffe og en snak, hvor det bl.a. blev givet udtryk for stor tilfredshed med de to sygeplejerskers medvirken ved mødet.

Evt.: Alle opfordredes til at tjekke om materialer fra foreningen ligger tilgængelig på Hæmatologisk Afdeling, når de er der. Hvis der mangler materialer, vil vi gerne have besked.

Næste møde: Tirsdag den 8. december kl. 15.00

Referent: John Lauritzen