Referat – netværksmøde Sønderjylland 7. september 2021

Fremmødte 9 personer, heraf 2 nye. Afbud fra 9 personer.

De mange afbud havde givet os anledning til at ændre på den oprindelige dagsorden.

Mødet startede med at vi mindedes Karin Kley, som afgik ved døden i august måned.

Der blev sendt en bårebuket fra Netværket til bisættelsen.

Punkt 1: Nyt fra Myelematosebladet.

Den kommende flytning af ambulatoriet fra Aabenraa til Sønderborg.

5 radioudsendelser hen over efteråret under overskriften : Mestring af livet med myelematose.

Findes på www.sammenomkraeft.dk/podcasts.

Samme overskrift som bliver vores tema, ved det første møde i 2022.

Punkt 2:

Udlevering af de 5 punkter, som det kommende foredrag ved Tescha Qvist vil komme ind på.

Og efterfølgende drøftelse i 2 grupper. 1) Pårørende  2) myelematoseramte.

Opsamling i plenum.

John og Lena.