referat Netværksmøde – Sønderjylland 5. marts, 2024. Erfaringsudveksling med Samtalekort

Referat fra Netværksmøde i Netværk Sønderjylland d. 5. marts 2024.

16 deltagere – afbud fra 2

1. Kort orientering fra Januar mødet – (et ekstra tilbudt møde, fortrinsvis for ny diagnosticerede).

Runde: Alle kom med input ud fra udsagnet : Ting, du gør, som er godt for dig.

2. Udsagnet gav anledning til en vidtspændende snak.

Efter kaffen fortsatte vi, opdelt i patienter og pårørende.

Igen med udgangspunkt i ”Samtalekortene” en snak bordet rundt.

(I den store gruppe, (patienter) snakkede vi ud fra selvvalgte kort.

Det gav en, en rigtig god diskussion, og der blev åbnet op.

3. Eventuelt : forslag til kommende møder.. Diætist – Mona Muusmann Petersen , (fra Patient- og pårørendeforening Vejle anbefales). Vi tager kontakt med hende for evt. besøg ved kommende møde.

 

Referent: Lena Remmer Lund