Referat Netværksmøde – Sønderjylland 5. december 2023

Netværks-mødet tirsdag den 5. december 2023.

 

Fremmødte: 19 deltagere – afbud fra 2 personer.

Velkomst – speciel til 1 nyt medlem. Og kort mindestund for Dines Poulsen, som døde den 11.11.2023.

Orientering fra årsmødet i Myelomatoseforeningen og opfordring til selv at læse referat herfra, på foreningens hjemmeside.

Præsentation af samtalekort, som vi vender tilbage til ved senere møder.

Tovholderne tilbød at indlægge et ekstra møde for nye og nyere medlemmer fx i januar 2024.

Det blev modtaget – og der blev givet udtryk for stor interesse for sådan et møde.

Julefrokost og en lille julekonkurrence (naturligvis med en lille præmie til ”vinderen”).

Kaffe og Ediths julekage blev ligeledes indtaget – en hyggelig afslutning på årets sidste møde.

Til sidst lagde alle et beskedent beløb, som bliver brugt til en lille opmærksomhed til Vibeke og Else, efterladte til Dines Poulsen og Børge Andersen.

John og Lena