Referat – netværksmøde Sønderjylland 26. november 2019

15 deltagere til dette års sidste netværksmøde, hvor vi traditionen tro fik lidt godt til ganen.

Lena og John i nye roller som mødeledere, bød velkommen,  af hensyn til nye deltagere  præciserede de formål  med møderne og opfordrede deltagerne til at overveje ønsker  og behov for indholdet i næste års møder.

Runde, hvor alle kort fortalte om eget forløb siden sidste møde.  God snak, hvor der bl.a. også kom frem, at en del tumler med de samme problematikker. Det gav anledning til, at vi fik input til ønsker om indhold til det kommende års møder.

  • Hvordan forstår vi bedre egne blodprøvesvar.
  • Hvordan styrker vi imunforsvar.
  • Tidspunkt for opstart af behandling, hvem beslutter.
  • Bivirkninger ved behandling.

Der er nok at tage fat på. Vi vil kontakte sygeplejerskerne på hæmatologisk afdeling og få afklaret, hvem der kan give nogle svar ved førstkommende møde næste år.

Vi var nu fremme ved kaffen og Ediths julekage.

 

Næste års møder : 10.marts, 9.juni, 8.september, og 8.december.

Ønsker jer alle en god juletid og et nytår med gode stunder og godt helbred.

Lena og John