Referat netværksmøde Sønderjylland 23 Februar 2016

Som noget nyt prøvede vi denne gang at starte kl. 1500 i stedet for kl. 1400. Vi mente jo at folk havde lettere ved at komme på disse tider. Men men men vi var desværre kun de samme som vi plejer. 6 personer var vi og vi havde en rigtig god snak bordet rundt hvor vi kom ind på både de nye behandlingsformer og manglen heri, vi snakkede om hinandens ve og vel samt gjorde vi rigtig meget ved at snakke om hvad man kunne tænke sig ved de kommende Netværksmøder og hvad disse skulle indeholde. Hvad gør vi hvis en af os, fra forsamlingen, dør. Dette er en ting vi vil tage op til næste møde samt vil vi til næste gang, der er den 03 maj 2016, prøve at få en Præst til at komme for at holde et lille indlæg. Ikke at præsten skal tale om død og så videre men Præsten skal tværtimod give os et smil på munden. Vi håber det lykkedes at finde den rigtige Præst.

Ellers havde vi som sagt et rigtig godt møde. Det blev holdt i et andet lokale, det mellem køknerne, og her sad vi faktisk rigtig godt. Dette lokale gør faktisk det at vi har hinanden lidt ”tættere” på som vi ellers har i det store lokale.