Referat – netværksmøde Sønderjylland 19. marts 2019

Der var 11 fremmødte denne dag heraf 2 nye.

Edith bød velkommen og præsenterede dagens temaer At være pårørende til myelomatosepatient og At være alene med sygdommen. Til at fortælle om dette havde vi inviteret Nina Birch Jensen.

Nina fortalte om hvilke muligheder der er for hjælp og understøttelse, både i lokalområdet og i Kræftens Bekæmpelse. Hun henviste til hjemmesiden www.cancer.dk og fremhævede canserforum og kalenderen for aktiviteter. Derudover talte hun om Rehpa og Pårørendeforeningen.

Efterfølgende var der stor ros til Ninas oplæg.

Efter oplægget var der præsentationsrunde og erfaringsudveklsing.

Referent John Lauritzen