Referat – netværksmøde Sønderjylland 17. september 2019

Referat fra netværksmøde, Netværk Sønderjylland 17.09. 2019

11 deltagere

Punkt 1: Edith bød velkommen.

Punkt 2: Kaja Schmidt og kasserer Ove Nielsen, var inviteret til mødet, for at orientere om arbejdet og de projekter bestyrelsen arbejder med/i  samt om foreningens økonomi.

Kaja startede med kort præsentation af sig selv, efterfulgt af orientering om bestyrelsesarbejdet:

  • Bestyrelsens struktur, opgaver og arbejde.
  • Myelomatose bladet.
  • Medlemsregister. Herunder GDPR
  • Arbejdsgrupper i bestyrelsen
  • Udvalg hvor der sidder repræsentanter fra bestyrelsen: Medicin rådet, ERFA gruppe
  • Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, medicinal industrien
  • Internationalt samarbejde: IMF, MPE, Nordiske blodkræftforeninger
  • Arrangementer: konferencer, seminar + omtale af Tovholder-Netværk møder
  • Kan læses i Myelomatosebladet

Ove Nielsen, redegjorde for foreningens økonomi.

Punkt 3: Erfaringsudveksling og præsentation af 2 nye medlemmer.

Punkt 4:  Evt.

Efter 10 års arbejde i tovholdergruppen, ønskede Edith at trække sig som tovholder, men deltager fremover som passiv medlem i netværket.

Takker Edith for det store engagerende arbejde hun har udført de seneste 10 år i netværket.

Opfordring til gruppen, om at overveje, og meget gerne melde sig til tovholdergruppen.

Arbejdet er ikke stort, og jo flere skuldre, der løfter, jo mindre arbejde for den enkelte.

Referat: John Lauritzen