Referat – netværksmøde og julefrokost Midt/Østjylland (Århus) 27. november 2021.

Årets sidste netværksmøde blev for første gang afholdt i Kræftens Bekæmpelses nye rådgivning, som er placeret ved Skejby Universitetshospital.

 

Det var en rigtig god oplevelse at træde ind i det nye, fine hus!

 

Meinhardt indledte mødet med en velkomst til alle, hvorefter vi havde vores præsentationsrunde og erfaringsudveksling, hele bordet rundt. Det er altid inspirerende og godt.

Vi er alle enige om, at det er en rigtig god stund, hvor man lærer nyt og deler fælles udfordringer, erfaringer med medicinering og andre sygdomsrelaterede oplevelser. Her henvistes blandt andet også til Myelomatoseforeningens YouTube kanal, hvor man finder diverse foredrag m.m.

Meinhardt åbnede ligeledes for et orienteringspunkt omkring de arrangementer, som er planlagt i 2022.

Han orienterede i den forbindelse også om foreningens psykologtilbud, som vi jo frit kan benytte. Psykolog, Tescha Quist, står til rådighed med blandt andet telefonrådgivning.

 

Der blev stillet spørgsmål til KB´s nye hus og hvordan huset drives og bruges. Der blev blandt andet spurgt til de træningsfaciliteter, som findes i huset. Meinhardt kontakter husets ledelse/administration i forhold til eventuelle tilbud.

 

Efterfølgende var foreningen vært ved en hyggelig frokost, hvor snakken gik og stemningen var god.

Apropos stemning, så vil undertegnede gerne fremhæve min personlige oplevelse af at være blevet en del af netværket. Det er et netværk, som i høj grad er præget af empati og medleven i forhold til vores fælles livsvilkår. Her tænker jeg absolut på både pårørende og patienter. Det er en gave at være med her og gå opløftet hjem med bevidstheden om, at vi står sammen.

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt og lyst nytår!

 

Referent: Kaare Jepsen.