Referat netværksmøde Østjylland (Århus) 21. maj 2022

Vi mødtes 31 patienter og pårørende i Kræftens Bekæmpelses nye, dejlige hus i Aarhus.

Her havde vi sat psykolog, Tescha Quist stævne til et foredrag og en dialog over emnet: Mestring af livet med myelomatose/AL amyloidose som patient og pårørende.

Tescha bragte forskellige emner i spil, som vi så kunne byde ind i og det blev til en meget fin og åben dialog, som blandt andet tog afsæt i overskrifter som:

  • De svære valg i forhold til arbejdslivet.
  • Livsglæden og intensiteten i livet.
  • De manglende kræfter.
  • Mestringen af (alle) livets forskellige aspekter, når myelomatose-/AL amyloidosediagnoserne melder deres ankomst.
  • Udfordringerne for familielivet.
  • De pårørendes og patienternes dilemmaer i forhold til hinanden.
  • At ”genbesøge” tidligere reaktioner og følelser, når det er tid til nye behandlingsforløb.

Som altid, så foregik dialogen i den gode og respektfulde form, som kendetegner vores netværksgruppe, og oplevelsen var, at alle kunne se sig selv i de emner, som blev berørt.

En varm tak til alle, som deltog her fra tovholderen!

Næste møde er 21. august. Her får vi besøg af læge Trine Silkjær fra hæmatologisk afdeling på AUH. Hun kommer og fortæller om de blodprøver vi får taget og hvordan vi skal forstå svarene.

Referent Kaare Jepsen