Referat netværksmøde Nordjylland 17 Nov. 2015

Ref. 9, Netværk Nordjylland d. 17.11.15

Tilstede: 18 personer (9 patienter og 9 pårørende), heraf 3 nytilkomne.

Mødet indledes traditionen tro med runden “siden sidst” og erfaringsudveksling.

Herefter afklares hvilke temaer som netværkets medlemmer ønsker at beskæftige sig med på de kommende møder.

Mødet afsluttes med en hyggelig julefrokost.

Ref. Amalie Riis