Referat Netværksmøde Nordjylland 15. august 2023

“Referat af netværksmøde 40 – 15. august 2023.

 

Feriesæsonen var stadig i gang, så vi var få: 8 personer, deraf 3 pårørende.

Vi begyndte med 1 minuts stilhed for 2 medlemmer, som vi ikke ser mere. Den ene havde medvirket i foreningens tryksager. Den anden, som selv var læge, var kendt for at have fået  stillet diagnosen ved fortsat at opsøge sige egen læge. Ligesom hans egne patienter gjorde.

 

Derefter gik snakken let og ustruktureret. Vi kender jo efterhånden hinandens sygdomsforløb og kan egentlig ikke bibringe meget nyt.

Nyt var derimod en sammenligning med behandling og tilstand i Norge; det får Danmark til at virke lidt bagefter.

 

Derefter samlede vi emner til de følgende netværksmøder. Vi har gennnem årene været igennem mange emner, men flere kunne trænge til at blive gentaget: forsikring, palliativ behandling, forhold omkring rejser, senfølger, rehabilitering i kommunens tilbud, Kræftens Bekæmpelse m.m.

 

Referent: Jesper Ellekilde”