Referat netværksmøde Netværk Fyn (Odense) 24. februar 2022

Referat af netværksmøde I Netværk Odense d 24. februar 2022

 

Vi, nye tovholdere, Hanne Gulløv og Annette Jakobsen var sammen om vores første netværksmøde, hvor vi i alt var 11 samlet. Der fremmødte 2 som af forskellige årsager ikke havde været i netværket i nogle år, men som nu havde brug for det igen. Det er dejligt, at folk vender tilbage og at netværket på den måde er til gavn for alles behov.

Der var indkøbt fastelavnsboller som vi indtog sammen kaffe, te og vand.

For mange har Corona fyldt meget og især den isolation det har medført i forsøget på at passe på sig selv og sine pårørende.

Erfaringsudveksling var dagens tema, hvor der blev delt bordet rundt.
Senfølger og motion var temaer der blev nævnt, som eventuelle temaer til fremtidige møder.

Tovholderne orienterede om, at Myelomatose Foreningen har tilknyttet psykolog Tescha Quists og om at man kan ringe til hende på tirsdage kl. 09.00 – 11.00 samt at det ikke koster andet end medlemskab af Myelomatoseforeningen.
Der blev endvidere informeret om, at Tescha Quists vil visitere Netværk Odense i forbindelse med et af de kommende netværksmøder, hvor hun vil holde et oplæg om det at leve med en kræftsygdom.
I skrivende stund ved vi nu, at hun vil holde oplægget ved kommende netværksmøde d. 19. maj 2022 kl. 15.00 – 17.00.

På glædeligt gensyn

Hanne og Annette