Referat netværksmøde Midt/Vestjylland 27. februar 2016

Deraf mødt 13 deltagere.

Velkomst ved Morten Svane, specielt velkomst til nye deltagere og til overlæge Robert Pedersen.

Vi har mistet et af vores medlemmer, vi har sendt en blomster hilsen.

På mødet holdt vi et øjebliks stilhed til minde om/ ære af medlemmet.

Overlæge Robert Schou Pedersen, Holstebro Hæmatologisk afdeling :

Grundig gennemgang omkring blodprøver resultater og hvordan vi skal forstå de forskellige tal.

Grundig information om hvordan myelomatosen bliver fundet gennem forskellige blodprøver og hvordan de udvikles forskelligt.

Nyt fra hver deltager om, hvordan den enkelte har det p.t., om behandling, bekymring m.m.

En god og vigtig snak.

Forslag til nye arrangementer:

Forslag om næste møde (d.28 maj) afholdes på Ruskærholm, Bording.

Ruskærholm er et center for kræftpatienter, beregnet til kurser, møder og forskellige arrangementer. ( se mere podernes hjemmeside).

Forslag : Vi mødes d.28 maj kl.14 på Ruskærholm. Vi medbringer hver især vores kaffekurv. Vi bruger god tid til at snakke og der er mulighed foragt gå en tur i området.

Stinna vil tage kontakt til centret og evt. Få en til at fortælle lidt om stedet.

Der følger nærmere program senere.

Ved vores augustmøde (d. 27 august) er vi gjort opmærksom på, at der samme dag er stafet med kræftens bekæmpelse i Herning.

Vi vil gerne alle overvejer, om der er ønske om afslutte op om stafetten og om vi skal flytte vores aftalte møde.

Nærmere drøftelse når vi mødes d. 28maj på Ruskærholm.

Nyd det spirende forår og de nye små skud og fuglesangen.

Referent

Betty Holm