Referat – netværksmøde Midt/Østjylland (Århus) 22. august 2021.

Først og fremmest en stor tak til alles bidrag og indspark i dag.

Traditionen tro ved nye deltagere præsenterede alle sig for hinanden med deres sygdoms- og pårørendehistorie. Ud af dagens 14 fremmødte var der hele 6 førstegangsdeltagere.

Vi kom omkring myelomatosehistorierne fra mange vinkler. F.eks. var der en der fortalt at han var blevet tilbudt at deltage i en lodtrækning på Rigshospitalet om at blive behandlet med Daratumomab/Darzalex eller Car-T. Han håber selv på at han bliver tilbudt Car-T.

Kaare Jepsen deltog for første gang og han nævnte sin digtsamling ”Kræft anstrengelser”, Digte om liv og mod som han har udgivet i december 2020. og han har givet mig lov til at dele den med jer andre. I kan finden den her, digte på cancer.dk. Læg venligst mærke til at kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forfatteren.

I dag var også sidste gang vi mødes på Heimdal. Næste møde den 27. november bliver i Kræftens Bekæmpelses nye lokaler lige ved siden af AUH. Mere om det når invitationen til julefrokostmødet kommer.

Referent, Meinhardt Jacobsen