Referat netværksmøde København 8. juni 2022

Deltagere: 19 personer

 

Vi afholdt vores første Netværksmøde uden coronarestriktioner for første gang i 2 år. Mødet foregik som vanligt på Center for Kræft og Sundhed på Nørre Alle.

Det var et erfaringsmøde, hvor vi som vanligt kunne byde velkommen til nye medlemmer – og en masse kendte ansigter.

 

Alle kom til orde i præsentationsrunden, hvor vi hørte om livet siden sidst – og nye medlemmer fik svar (eller et godt råd) på en del af de mange spørgsmål der altid er når man er nydiagnosticeret.

 

Vi fortalte, som vanligt lidt om hvilke tilbud der er til patienter og pårørende i Center for Kræft og Sundhed på Nørre Allé og alle blev anbefalet at tjekke standerne ud med diverse pjecer. Nogle pjecer er måske aktuelle  nu, andre senere.

 

Vi havde delt medlemmerne op geografisk, i håbet om at smågrupper kan dannes, og måske mødes i hverdagen, hvis der er samme interesseområde for sport el. sociale sammenkomster.

Vi havde inddelt gæsterne i 4 grupper: Kbh, øst for Kbh, vest for Kbh og nord for Kbh.

 

Vi havde på forhånd planlagt et indlæg om dansk honning, da vi ved at en del patienter bruger uhyrlige summer på at købe australsk honning.

Vi fik lokket “vores” biavler til at holde det flotteste foredrag om biernes (og biavlerens) fantastiske arbejde. Vi fik alle et helt særligt kendskab til denne forunderlige verden – og der var mulighed for at købe et glas helt flydende (nyslynget) honning. En dansk delikatesse.

 

Vi havde endvidere planlagt et oplæg om rejseaktivitet. I et par år har rejseaktiviteter været sat på stand by pga. corona, men nu er der atter mulighed for at foretage udlandsophold.

Vi hørte om bl.a. om en tur til Spanien – og vi fik vist alle lyst til at tage det første fly sydpå, særligt, da een i gruppen fortalte om sit udlejningshus i Spanien. Det er altid meget livsbekræftende at høre, om andres rejseaktivitet.

Vi opfordrede alle til at tjekke om ens sygdom kræver en forhåndsgodkendelse (så man ikke ender som selvbetaler i forbindelse med evt. sygdom og behandling).

 

Næste netværksmøde er onsdag den 24/8-2022.

 

Referent Lis Espersen