Referat netværksmøde København 29. november 2023, Julehygge

Dato og sted for mødet: 29. november 2023, Center, for Kræft og Sundhed, Nørre Alle 45, 2200

København N

Antal deltagere: 20

Emne: Samtalekort og julehygge

Efter en kort intro fra hver mødedeltager, afprøvede vi de nye samtalekort i grupper. Der var udvalgt

nogle enkelte kort til hver gruppe, samt tilføjet et enkelt omkring jul og nytår.

Samtalen gik generelt fint i alle grupper, nogle kom automatisk ud i andre emner.

Efterfølgende var der lidt at spise.

Alle ønskes glædelig jul og godt nytår.

Dato og evt. emne for næste møde: 28. februar 2024, kl. 16

Referent: Linda H. Thomsen