Referat netværksmøde Midt/Vestjylland 26. November 2016

Referat fra Myelomatose netværksgruppen i Herning d. 26.11.2016.

Netværksgruppen i Herning.

Der var mødt 18 deltager.

Velkomst ved Morten Svane, speciel velkomst til nye deltagere.

Velkomst til Helle Nielsen, Holstebro (sygeplejerske i afd. For myelomatosepatienter)

 

Helle Nielsen, lavede en grundig gennemgang, af de forskellige gener, der opstår som følge af myelomatose.

Især gener, der er tilknyttet de forskellige behandlinger. (vi prøver at skaffe hendes ”notater” til næste møde)

 

Morten Svane fortalte kort fra Myelomatose Foreningens seminar i Korsør og uddelte mapper til alle, med grundig referat fra de forskellige møder.

Forslag til nye møder:

  • En person fra Kræftens Hus i Herning, fortæller om, hvad der ellers foregår i huset.
  • Mere information omkring immunterapi
  • Starte mødet med fællesspisning evt. frokost kl 13.

Runde med personlig fortælling om, hvor vi hver i sær er i behandlingsforløb lige nu.

Næste møde lørdag d. 25 februar kl. 13 med spisning. Program følger senere.

Referent

Betty