Referat – netværksmøde Fyn 18. august 2021

Referat fra netværksmøde på Fyn den 18. august 2021

Dejligt at kunne samle netværket og vi var 11 deltagere og 2 foredragsholdere.

Det var et tema netværksmøde omkring arv og testamente, hvor Charlotte Hjeds og Karin Suhr Pullen fra Kræftens Bekæmpelse holdt et interessant og meget muntert foredrag om dette noget tunge og følsomme emne. Vi fik god viden om arv i forhold til forskellige samlivsformer, hvem der kan arve (arvegrupper) og hvordan arv fordeles hhv. uden og med testamente.

Vi fik udleveret brochuren fra Kræftens Bekæmpelses En guide til arv og testamente. Den kan også bestilles her: Arv og testamente – Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk). Den giver god og let forståelig information.

Man er altid velkommen til at ringe og få et godt råd af Kræftens Bekæmpelses arverådgivere på tlf. 35257770.

Diverse andre info. givet til mødet:

 • Der holdes julefrokost den 24. november i Kræftens Bekæmpelseslokaler i Odense – forventeligt fra kl. 15.00 til 17.00. Der kommer mere info. senere
 • Myelomatose foreningens dagsseminar holdes den 5. november i Middelfart
 • Der planlægges fire møder i netværket næste år
  • februar kl. 15-17
  • maj kl. 15-17
  • august kl. 15-17
  • november kl. 15-17

Venlig hilsen

Hanne Gulløv, Tovholder Fyn netværket