Referat netværksmøde AL amyloidose (Online) 25. marts 2024

Online netværksmøde for AL amyloidose patienter og pårørende d 25 marts på Zoom.
Vi havde overlæge Charlotte Toftmann Hansen, hæmatolog på afd X OUH. Emnet var: AL amyloidose behandling af påvirkede organer og AL amyloidose tilbagefald.
Det var et utroligt flot og interessant foredrag, med masser af spørgsmål fra deltagerne.
Flot deltagelse med 18 patienter og pårørende.
Vi får besøg af Charlotte igen til november, hvor emnet er: Hvad er AL amyloidose og hvordan behandles det.
Referent Merete Andersen
Hilsen Tovholdere
Anne, Pernille og Merete.