Referat Netværksmøde 28 Nov. 2015 – Midt/Vestjylland

REFERAT FRA NETVÆRKSMØDE I MYELOMATOSE GRUPPEN MIDT/VESTJYLLAND

Lørdag d. 28 november 2015 .

Der var mødt 14 deltagere.

  • Velkomst ved Morten og præsentation af nye tovholder, Betty og Verner Holm, Kibæk.

 

  1. Det ville være dejligt med et par tovholdere mere, så vi kunne bedre være dækket ind ved sygdom m.m.
  1. Der er nye deltagere, der har vist interesse for vores netværk (var dog           

       Forhindret i at deltage denne gang)

       Hvis nogen har kendskab til personer med myelomatose, giv gerne en      

       indbydelse + et puf i ryggen.

  1. Alle fortæller status på deres sygdom p.t., både som pårørende og       

       Myelomatosepatienter.

      Under denne gennemgang fik vi en vigtig meddelelse om en ”Mandegruppe”,                                              

      Der samles onsdag i ulige uger kl.10 – 12 i Kræftens Hus i Herning. Tilmelding  

      til Lisbeth Balle.

  1.    Morten giver kort og grundig referat fra seminar i Middelfart.

       Der blev uddelt mapper med bilag.

     Morten anbefaler at høre foredragene på hjemmesiden ”www.      

     myelomatose.dk”.Der oprettes password.

  1. Møder for 2016 : 27/2, 28/5, 27/8, 26/11

         Sæt kryds i kalenderen.

  1. Forslag til emner:

         Morten har aftalt med læge ”Robert” fra Holstebro sygehus, at han eller en      

         anden fra området, kommer og fortæller om blodprøver ved næste møde

  1. 27 februar 2016

       Forslag til et besøg i ”Ruskærholm” evt. med udvidet mødetid.

  1.    Afslutning og tak for i dag.

Referat Betty Holm