Referat Netværksmøde Trekanten 0809.2014.

–         Vi er i alt 18 fremmødte.

 

–         2 nye familier er fremmødt. Og tovholder Edith Christensen fra Christiansfeld/Åbenrå netværket er på besøg hos os i dag.

 

–         Oplægsholder fra kræftrådgivningen i Vejle, Anette Hornemann fortæller fra kl 16 til 17.00 om kræftrådgivningens tilbud og funktion. Vi bliver vist rundt i huset og Anette slutter med at besvare spørgsmål. Vi får udleveret folder om huset.

 

–         Fra kl 17.00 til kl 18.00 har vi vores obligatoriske erfaringsrunde. Her bliver det oplyst at én har god effekt af at gå til akupunktur. Vi fik netadressen hertil: www.medicareeastwest.dk  hvor man kan se at behandlingen henvender sig til blandt andet smerte ramte.

 

–         Vi har den nye pårørende folder med til udlevering.

 

 

–         Vi snakker om at næste netværksmøde er den 01.12.2014, og at vi her har erfaringsrunde og julehygge som program. De fremmødte opfordres til at byde ind med emner som de gerne i foråret 2015 vil have op.

 

Referat ved Kirsten Seyer-Hansen