Referat – netværksgruppen Midt/Vestjylland 29. februar 2020

Velkomst ved Poul Vestergaard. Særlig velkommen til 4 nye deltagere.

Der var et flot fremmøde, selvom der kom afbud fra 4 på grund af sygdom.

Herefter drak vi kaffe, og der var god snak omkring bordet.

Nyt fra Myelomatoseforeningen:

Der er generalforsamling den 22 marts i Ringsted.

Myelomatoseforeningen vil gerne have flere medlemmer, og på det sidste tovholdermødet blev det foreslået, at der kunne oprettes familiemedlemskab. Myelomatoseforeningen får tilskud fra Kræftens Bekæmpelse i forhold til antal medlemmer. Landsbestyrelsen har på deres sidste bestyrelsesmøde vedtaget, at forslaget ikke vil blive forelagt Generalforsamlingen, da det ikke er teknisk muligt at administrere et familiemedlemskab.

Dansk Myelomatoseforening har modtaget en hæderspris fra Kræftens Bekæmpelse.

Formanden for foreningen Søren Dybdahl har været stærkt involveret i godkendelse af Revlimid som vedligeholdelses behandling efter stamcelle transplantation.

Holstebro Sygehus: Hæmatologisk afdeling er kåret til bedste sygehus til at behandle lymfekræft. Det er overlæge Robert Schou Pedersen og lægesekretær Lilly Dueholm, som har været ansvarlige.

Kræftcentret i Herning afholder flere forskellige interessante foredrag. Der har været foredrag om sygdoms og rejseforsikring ved jurist Lisbeth Kroer fra KB. Alle forsikringsselskaber er åbenbart ikke lige lette at få godkendelse gennem.

Vi får uændret kr. 1100,00 pr. netværksmøde.

Herefter havde vi bordet rundt, hvor vi hørte, hvordan det p.t. går med patienter og pårørende.

Ved kontrol på sygehus, opfordres alle til at se, om der er profilfolder og andet materiale fra Myelomatoseforeningen. Hvis der mangler materiale, kontakt venligst en tovholder.

Næste Netværksmøde er den 23 maj, hvor vi får besøg af overlæge Robert Schou Pedersen.

Hilsen fra tovholderne
Betty og Verner
Elisabeth og Poul