Referat – netværksgruppen Midt/Vestjylland 28. august 2021

Det var dejligt, at det igen blev muligt at afholde netværksmøde. Der har desværre været en meget lang pause helt fra februar 2020 og til august 2021 på grund af Corona.

Poul Vestergaard bød velkommen. Særlig velkommen til nye deltagere.

Nyt fra Myelomatose foreningen:

Foreningen arbejder på at lave tilbud til netværkene til at få interessante foredragsholdere, blandt andet  den ny ansatte psykolog Tescha Quist.

Tiden blev brugt til samtaler bordet rundt.

Vi prøver at skaffe foredragsholder til et møde eller to i 2022.

Næste netværksmøde er den 27 november, hvor der er julefrokost.

Netværksmøder i 2022 er følgende datoer: 26 februar, 28 maj, 27 august og 19 november.

Med venlig hilsen.

tovholderne, Poul og Elisabeth