Referat – netværksgruppen Holbæk 27. august 2018

Referat af netværksmøde den 27. august 2018 i Holbæk

Vi var 21 deltagere. Fysioterapeut Helle Bøgedal Hansen fra sundhedscentret i Holbæk, Carl Reffsvej 2, 4300 Holbæk fortalte om de tilbud der er til alle borgere i Centret. NB ! Centret flytter til januar 2019 ud i den nye Sportsby. Man kan komme uden henvisning, hvis man har en kræft diagnose ellers er det egen læge der henviser. Det starter med en afklarende samtale, for at udrede hvilke udfordringer og behov den enkelte har. Man skal udfylde et spørgeskema. Ud fra det planlægger man så hvilke tilbud, der måtte være behov for.

For tiden kører der forløb omkring:

  • Kroniske smerter
  • Angst og depression

Der er motionscafe i centret torsdage i ulige uger i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Fysioterapi er gratis ifølge paragraf 62. hvis man som myelomatosepatient søger. Aktivtetscenter Stenhusbakken har åbenthus den 11. september kl. 18. Her kan man opleve hvad der er af tilbud lige fra dans, petanq, gynmastik, fitness osv. Som forening kan man låne lokaler og eventuelt lave fælles træning. Efter følgende spurgte vi hinanden om hvordan vi/du skaber indhold i vores hverdag. Der var forslag om at vores gruppe kunne hyggetræne sammen og evt. få råd fra en fysioterapeut på sundhedscentret. To af deltagerne i mødet kommer med et forslag.

På tavlen kom der følgende kommentarer: Generelt Her drøftede vi at udtrækning af tænder altid skal foretages på en kæbekiirurgisk afdeling, og ikke hos egen tandlæge, da man på grund af det knogleforstærkende bifosfornat kan få knogle nekrose. HUSK at fortælle din tandlæge hvad du behandles med og når du evt. skifter behandling. Vi vendte de svære vilkår for pårørende og talte om evt. at dele i patient-og pårørendegruppe til næste møde. Mere herom senere.

Vi aftalte udvidede mødetider når vi har ”gæster” Næste møde: 27.10.18 kl 16.00 – 19.00 med smertelæge fra Holbæk Sygehus