Referat – Netværk Sydsjælland og øer 24. maj 2022

Vi blev 14 til vores meget forsinkede julefrokost. Heraf var de 4 nye medlemmer. 5 havde meldt fra af forskellige årsager.

Det blev et rigtig hyggeligt møde, hvor vi startede med en præsentationsrunde med en masse spørgsmål fra især de nye. De føler sig usikre på, hvad det er, de er røget ind i – ofte pludseligt – og nogle gange med et forløb, hvor deres sygdom er blevet opdaget ved et tilfælde. Man efterlyste mere oplysning fra lægerne, men der var generelt tilfredshed med behandlingssystemet.

Vi ”gamle” med mange år i systemet kunne berette om utrolige fremskridt i behandlingen af myelomatose inden for de sidste år.

Under den efterfølgende frokost gik snakken livligt, og vi enedes om at invitere psykolog Tescha Quist til at holde et foredrag på vores møde i august. Vi håber, at hun har plads i kalenderen.

Referent Per Steen