Referat – Netværk Nordjylland 21. maj 2019

Referat 23 fra netværksgruppen Nordjylland fra vores møde 21. maj 2019.

Vi var 18 personer tilstede, hvoraf 11 var patienter, 6 var pårørende og een foredragsholder. Der var et enkelt par der mødte for første gang, og enkelte vi ikke har set i lang tid. John bød velkommen og indledte erfaringsrunden med anmodning om at fatte sig i korthed, således alle fik mulighed for at komme til orde, hvorefter vi fik en god og bred snak i netværket.

Henrik Gregersen, overlæge fra Aalborg Universitetshospital, var herefter på banen i halvanden time med generelt om myelomatose, nye behandlingsformer og grader af sygdommen, der dog ikke bruges i behandlingsøjemed. Henrik Gregersen kunne fremvise en lokal statistik, der kunne fremvise et stigende antal af patienter, på trods af diagnosticerede tilfælde på årsbasis ikke er steget, hvorfor en øget overlevelse er begrundelsen herfor. De mange nye behandlingsmuligheder, kan takkes herfor. Det er dog ikke “omkostningsfrit” at modtage behandling, da der altid er bivirkninger. Disse er dog også kraftigt reduceret, ved de nye medikamenter.

Næste møde er den 20. august 2019, hvor overlæge Helle Bjørn Larsen, fra Det Palliative Team, Aalborg Universitetshospital, fortæller om sit virke.

Referent John