Referat – netværk Nordjylland 16. november 2021

Mødet var udset til at være netværkets årlige julefrokost. Den sædvanelige omgang bordet-rundt-siden-sidst blev ikke fulgt, for snakken gik straks livligt på kryds og tværs om alle mulige emner, dels vores fælles sygdom og dels alt muligt andet som f.eks. jagt. Det blev også nævnt, at personalet på ambulatoriet har travlt og er presset, og at man lige skal tjekke medicin-udleveringerne en ekstra gang.

Der var indkøbt stjerneskud til alle i bedste Hjørring-kvalitet til egne drikkevarer. Tak til indkøberen.

12 fremødte, 8 patienter og 4 pårørende til en hyggelig eftermiddag/aften.

Referent: Jesper Ellekilde