Referat – Netværk København 27. november 2019

Netværksmøde København den 27. november 2019

Mødet var fra 16.00 til kl. 18.00

Der mødte 12 personer, det var både patienter og pårørende. Enkelte havde lige fået diagnosticeret myelomatose.

Lis bød velkommen og præsenterede vores nye tovholder Bodil. Helle var på ferie. Lis orienterede herefter om diverse brochure som også kan hentes i reolen hos Kræftens Bekæmpelse.

Vi begyndte med en runde, hvor dem der havde lyst kunne fortælle om deres sygdomsforløb. Bagefter var der snak omkring bordet og man drøftede igen betingelserne for en rejseforsikring.

Så blev der serveret lækkert smørrebrød fra Irma sammen med vand, juice, kaffe og småkager.

Det var et godt møde, hvor alle hyggede sig.

Møder i 2020 er på følgende datoer:

26. februar
27. maj
19. august
25. november

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle fra Lis, Bodil, Helle og Ulla.

Referent: Ulla Vedelbo