Referat netværk København 23. februar 2022

Netværk Kbh har afholdt netværksmøde i Mødezonen hos Center for Kræft og Sundhed, Kbh, den 23/2-2022 – atter med coronarestriktioner.

Vi var 23 deltagere i et lokale til 50 personer.

DK er nu, med meget få undtagelser, helt uden coronarestriktioner, men da vi jo tilhører den sårbare gruppe, så fastholdt vi en hel del af restriktionerne – som sprit, sprit, sprit, og atter sprit, afstand samt portionsindpakket snacks, slik, frugt og sandwich. Alle var opfordret til at lade sig kvikteste inden mødet – og centret forlangte gyldigt coronapas (som skulle vises, hvis centret ønskede at tjekke).

Vi havde 2 foredragsholdere, først socialrådgiver fra centret, som holdt et informativt oplæg om mulighederne for forbliven længst muligt på arbejdsmarkedet – og om mulighederne for deltid – både som arbejdstager og som selvstændigt erhvervsdrivende. Undervejs var der tid til dialog.

Derefter gav sygeplejerske ved RH’s Myelomatoseskole, en let forståelig gennemgang af de mange forskellige laboratoriesvar vi allesammen jævnligt modtager. Her var der også tid til dialog undervejs – og spørgelysten var så stor, at den afsatte tid blev pænt overskredet – og det gik ud over de planlagte pauser (selv om Helle i den grad forsøgte at styre slagets gang).

Vi fik en fin respons fra deltagerne, som var meget tilfredse med de to foredrag.

Som vanligt, fik vi hjælp fra deltagerne til oprydningen – det takker vi for.

Referent Lis Espersen