Referat – Netværk København 19. august 2020

Referat – Netværk København den 19. august 2020

Mødet blev holdt i Center for Kræft og Sundhed. Mødezonen har plads til 50 deltagere men pt. kun 22 efter gældende Corona regler. 14 personer var tilmeldt, men 3 måtte melde afbud pga. sygdom. 4 af de fremmødte havde ikke deltaget i et netværksmøde før.

Lis indledte med at fortælle om Netværket og om de tilbud Kræftens Bekæmpelse har og om de mange relevante brochurer, man kan tage i Centerets reol.

Der blev henvist til Foreningens hjemmeside, blad og Facebook side, samt fortalt om de altid udbytterige seminarer foreningen afholder. Næste seminar er planlagt til den 12. og 13. november 2020 på Hotel Comwell i Kolding. Man kan ikke tilmelde sig endnu.

Derefter havde vi ”runden”, hvor de nye gav udtryk for deres bekymring for hvordan deres sygdomsforløb ville blive. 2 af de fremmødte har fået at vide, at de anses for at være helbredt, så de giver jo andre håb om et godt forløb.

En af deltagerne havde fået en telefonisk henvendelse fra Aktiv Patientstøtte. Det er et projekt, hvor specialuddannede sygeplejesker gennem et forløb på ca. 6-9 måneder rådgiver udvalgte borgere med en kronisk sygdom eller borgere med hyppig kontakt til sundhedsvæsenet. Vi talte om, at det kunne være et emne til et foredrag.

Et hyggeligt møde hvor der blev serveret vand, juice, frugt og sandwichs.

Næste møde er den 25. november 2020.

Referent: Ulla