Referat fra opstartsmødet for Unge Vest i Vejle d. 30.maj 2015

Mødet blev afholdt i Kræftrådgivningen Livsrummet i Vejle kl. 11 – 16.

Vi var 5 deltagere fra henholdsvis Odense, Vejle, Horsens og Aarhus.

Klara, som har startet netværket og er tovholder, indledte med at byde velkommen og fortælle hvorfor hun gerne ville starte netværket.

Derefter fortalte hun om planen for dagen.

Runden: hvor alle præsenterede sig og fortalte om sig selv , sygdommen, hvorfor de kom i netværket, arbejde og familieforhold.

Undervejs kom det frem hvilke udfordringer medlemmerne havde:

-træthed

– nedsat arbejdstid

– hvor åbne skal vi være overfor familien,  mht. hvordan vi har det  og sygdommen ?

– venner ?

– arbejdspladsen ?

  • det er svært at tænke på evt. at gå ind i nye parforhold når vi er syge

– hvor meget og hvornår skal man fortælle sine børn om sygdommen.

Undervejs forberedte vi sammen  frokost og spiste mens vi snakkede videre.

Til sidst aftalte netværket følgende:

Meinhardt Jacobsen meldte sig som tovholder til at køre netværket sammen med Klara.

Møder i resten af 2015 bliver holdt i Vejle da det er ca. midtpunkt for de medlemmer der var til stede. Dette kan ændres hvis netværket ønsker det senere.

Møder: lørdag d.15.august 2015 kl. 11 – 15 i Vejle Livsrum

Lørdag d. 7. November 2015 kl. 11 – 15 samme sted.

Meinhardt og Klara laver dagsorden mv.

Ref. Bibi