Referat fra netværksmøde – Unge Øst 12. september 2015

Myelomatose-netværksmøde for de unge – lørdag d. 12. september 2015

 

Mødet blev afviklet i København på Center for kræft og sundhed.

 

Vi var 14 deltagere, både patienter og pårørende.

 

Til mødet havde vi inviteret overlæge Morten Salomo fra Rigshospitalet. Han holdte et rigtig godt oplæg om sygdommen generelt og behandlingsmuligheder, suppleret med svar på spørgsmål fra de tilstedeværende. Vi var også omkring blodprøver og godkendelsesprocedurer for medicin.

Til sidst spurgte han til vores oplevelse af hæmatologisk afdeling.

 

Efter frokost havde vi erfaringsudveksling via en runde bordet rundt.

 

Mødet varede ca. 4 timer.

 

Næste møde bliver lørdag den 5. december på Center for kræft og sundhed.

 

Kirsten