Referat fra Netværksmøde Sønderjylland 2. september 2015

Der var 4 personer fremmødt og efter en præsentation af ny Tovholder, Allan Høffler, gik vi over til at tale om nyt der er sket siden sidste møde.

Allan berettede om et interview som han og konen var inviteret til at deltage i sidst i maj. Det var et interessant arrangement der gik ud på inddragelse i ens behandling.

Ellers gik snakken om hvad og hvordan den enkelte havde fået tiden til at gå siden sidst. Det vil sige kontroller med mere.

Vi fik planlagt næste gang og her vil vi forsøge at få en person til at tale om følelses regulering. Det kunne blive rigtig interessant.

Vi var lidt kede af at der ikke kommer flere til disse netværksmøder og snakkede om at det måske kunne være fordi folk ikke ved hvad det er. Prøver at flytte tiden til kl. 1500 – 1700  i stedet.

Ellers gik tiden meget hurtigt og vi glæder os til at se mange til næste møde.

Referat

Allan