Referat fra netværksmøde i Trekanten – 3. juni 2019

Kaja Schmidt bød velkommen til alle, ca 15 personer, patienter og pårørende.

Der blev serveret kaffe med brød og frugt, og efter lidt snakken over bordet, foreslog Kaja, at vi skulle dele os, således at patienter var for sig, og pårørende for sig. Det kunne måske give en lidt anden samtale i de enkelte grupper, nu hvor deltagerne var i samme situation.

Af indlysende årsager kan der ikke refereres fra grupperne.

Til næste møde den 2. september 2019 vil vi forsøge at invitere en læge til at holde et oplæg om den nye ”Behandlingsvejledning”

Referent
Lissie Jørgensen