Referat fra netværksmøde Holbæk, 22 Februar 2016

Vi deltog 25 patienter og pårørende – et helt nyt medlem – og det var første gang vi havde bedt om tilmelding som lettede indkøb til kaffe mv.

Vi startede med fælles snak om hvordan vi skal behandle tavshedspligten som jo er en vigtig del af trygheden i netværket.

Der er ubetinget tavshedspligt men med viden om at f.eks. ægtefæller selvfølgelig har brug for at dele oplevelserne. Man kan evt. i gruppesamtalerne hvor pårørende og patienter er delt i en gruppe hver for sig sige hvis man ikke ønsker at de andre snakker med deres pårørende om det der bliver fortalt.

Et medlem fortalte om og opfordrede til at deltage i Stafet for Livet i Tølløse.

Opfordring til at deltage i generalforsamling, temadag og pårørendedag.

Derefter blev vi delt i fem grupper hvor vi først tog ”runden” med erfaringsudveksling og derefter diskuterede hvordan vi synes vi får vores netværk til at fungere allerbedst nu vi er så mange.

Der var delte meninger om dette : dele i små grupper, sætte tid på snak fra hvert medlem, give de nye mere tid osv.

Der var en spændende og livlig debat da hver gruppe derefter fremlagde deres forslag.

Tovholderne har fået en masse input og fik af gruppen carte blanche til at planlægge som vi synes ud fra disse input.

Sidst havde grupperne også drøftet forslag til emner i netværket:

 • Noget med humor
 • Cannabis
 • Mindfullnes og yoga
 • Kræft og kost
 • Musik og hygge
 • Fysioterapeut
 • Dans/træning
 • Soc.rådgiver
 • Advokat ( testamente)
 • Anmelde gode bøger
 • Besøg af en hæma.læge

Bibi arrangerer besøg på Hospice for dem der er interesserede – skriv til mig hvis I vil med: netvaerk@mail.tele.dk

Næste møde d. 25.april kl 16 – 18 hvor vi deler i pårørende og patienter hver for sig.

Ref. Bibi