Referat fra netværksmøde Holbæk 19 Oktober 2015

Der var flere afmeldinger bl.a. pga sygdom så vi var kun 15 patienter og pårørende til mødet.

Vi lagde ud med at aftale samkørsel til Seminariet i næste uge i Middelfart mv. for dem der ønskede det og næsten alle i netværket tager af sted dagen før for at få noget godt ud af den lange tur.

Som aftalt skulle vi give tilbagemelding på de samtaleskemaer for patienter og pårørende som to medlemmer i gruppen har udviklet og vil arbejde videre på.

Der var rigtig mange meget positive tilbagemeldinger hvor flere havde oplevet at de havde fået åbnet op for den svære samtale omkring det at være patient og pårørende og hvad vi tænker/føler hver især.

Dernæst delte vi os i en patientgruppe og en pårørendegruppe der i hver sit lokale talte i fortrolighed om de svære og gode ting vi har i vores liv.

Næste møde er julefrokost d. 7.december kl 17 på Hotel Strandparken i Holbæk. Maden og drikkevarer betaler vi hver især selv og der er bindende tilmelding. Meddeles senere samt i bladet.

Ref Bibi