Referat fra Netværksmødet København 24.april 2014

Deltagere: Der var ca. 18-19 deltagere på mødet. Ca. 4 pårørende, ca. 7 mænd og 11 kvinder

Referent: Mia

Mødestyrer: Ditte og Michael

Vi startede som altid med ”runden”, hvor hver især fortalte hvordan lidt om deres historie og hvordan de har det nu.

Emnet på dette netværksmøde var ”kemohjerne” og planen var, at vi skulle have haft en oplægsholder, der kunne gøre os lidt klogere på emnet. Desværre blev hun forhindret i at møde op, så aftenen endte med at blive improviseret, men vi fik dog selv taget hul på emnet.

Desuden berørte vi også kort ideen om, at dele os op i to grupper, da der altid er mange fremmødte til møderne. Det vil gøre det langt mere overskueligt for os tovholdere, samt give langt mere dybde i vores møder, såfremt vi splitter os op.

Der var mad på bordet og kaffe på kanden som altid J

 

 

Tovholdere fra netværket til stede: Ditte og Mia

Næste møde: 12. juni kl.17-19

Adresse: Nørre Allé nr.45, 2200 København N